Saturday, March 31, 2012

نصف و نصف

نصف متفائلة.. نصف غاضبة ... نصف قوية... نصف محبطة.. نصف مصدومة... نصف وحيدة... نصف  يقظة...وفي رحلة البحث عن النصف الآخر.

نصف ثورة..انعكست بالسلب على البلد كلها...حكومة نصف نصف...مجلس شعب نصف نصف....لجنة دستور نصف نصف...مرشح رئاسة نصف نصف...الشعب نفسه نصف نصف...إعلام نصف نصف...جامعة نصف نصف...طلاب نصف نصف.

1 comments:

الربان said...

حين تغيب العقول و يحل محلها السمع و الطاعة...حين تتبخر الوعود و تنكث العهود فماذا ننتظر..اعتقد ان اقلادم اشد بأسا